Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

plakat konwersji cyfrowej domów kultury

ZMIANY Z DNIA 01.03.2023 W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT Z DN. 23.02.2023R.

Informacja

 

Zamawiający informuje o:

  1. wystąpieniu rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności w dniu 23.02.2023 r. na Zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, sprzętu do nagrań audio i video, dostawę oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu a załącznikiem „Zapytanie ofertowe

oraz

  1. poprawie omyłek pisarskich w treści zapytania ofertowego z dn. 23.02.2023 na „Zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, sprzętu do nagrań audio i video, dostawę oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń” dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Załączniki:

ogłoszenie z dnia 01.03.2023r.

informacja o rozbieżnościach i omyłkach

Zapytanie ofertowe + załączniki od 1 do 7 po zmianach z dn. 01.03.2023– wersja pdf

Zapytanie ofertowe po zmianach z dn. 01.03.2023– wersja doc

Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy po zmianach z dn. 01.03.2023

Zmiana Terminu składania ofert: 09.03.2023


Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na
Zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, sprzętu do nagrań
audio i video, dostawę oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Data ogłoszenia: 23.02.2023
Termin składania ofert: 06.03.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147505

Zamówienie dotyczy projektu grantowego pn. „Czas na cyfrową
transformację” realizowanego w ramach projektu systemowego „Konwersja
cyfrowa domów kultury”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś
Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” – zwiększenie stopnia
oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług
publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych
mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-02-23:

1. Zapytanie ofertowe + załączniki od 1 do 7 – wersja pdf
2. Zapytanie ofertowe – wersja doc
3. Załącznik nr 1 do Zapytania – Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego– Oświadczenie Wykonawcy
6. Załaczni nr 4 do zapytania ofertowego – Obowiązek Informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
7. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Obowiązek Informacyjny z art. 14 ust. 1 i 2 RODO
8. Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Zasady przetwarzania danych osobowych w POPC 2014-2020
9. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – Projektowane postanowienia umowy

10. Ogłoszenie wersja pdf

Skip to content