Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu
Nielisz 199
22-413 Nielisz

Tel. 84 631 27 24

email: gok@nielisz.pl

UWAGA! Stary adres email: gok.nielisz@gmail.com jest już nieaktualny!