Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Kultura Ludowa

NA TERENIE GMINY NIELISZ DZIAŁA 18 KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH.

Członkinie Kół pracują społecznie aby  zachować i upowszechniać kulturę ludową w różnych jej dziedzinach: strój,  muzyka, obyczaje, rękodzieło czy kulinaria.

W swoich wszechstronnych działaniach  Panie chętnie sięgają do tradycji ale także wychodzą na przeciw nowej rzeczywistości wiejskiej oraz zachodzącym zmianom,  podejmują różne inicjatywy  dostosowane do potrzeb środowiska w danym czasie i rzeczywistości społecznej. Działalność Kół to nieustanne  dążenie  do zachowania i przekazywania wartości jaką stanowi kultura ludowa.


Skip to content