Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu (dalej zwany jako “GOK Nielisz”). Pragniemy zapewnić Państwu jasne informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

  1. Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, mający siedzibę pod adresem: Nielisz 199, 22-413 Nielisz.

  2. Cele przetwarzania danych: Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu umożliwienia efektywnej komunikacji oraz zapewnienia dostępu do informacji dotyczących działalności kulturalnej, wydarzeń, warsztatów oraz innych inicjatyw organizowanych przez GOK Nielisz.

  3. Rodzaje przetwarzanych danych: GOK Nielisz może przetwarzać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz inne dane, które Państwo dobrowolnie dostarczają w celu kontaktu lub uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

  4. Podstawy prawne przetwarzania danych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, jeśli kontaktują się Państwo w celu uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach kulturalnych.

  5. Odbiorcy danych: Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie osobom i podmiotom, które są niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, np. pracownikom GOK Nielisz odpowiedzialnym za komunikację oraz organizację wydarzeń.

  6. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

  7. Państwa prawa: Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

  8. Kontakt: W celu realizacji swoich praw lub w razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami poprzez adres email: gok@nielisz.pl lub telefonicznie pod numerem: 84 631 27 24.

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w związku z ewentualnymi zmianami przepisów prawa lub naszych działań. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o istotnych zmianach w sposób odpowiedni. Ostatnia aktualizacja: 10-08-2023.

Skip to content