Kompleks boisk sportowych  „Moje Boisko Orlik  2012” w Nieliszu został oficjalnie otwarty 1 czerwca 2012 r.

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE TECHNICZNE

 W skład obiektu chodzą:          

  • boisko do piłki nożnej
  • boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego                                                                       
  • szatnie i toalety  
  • pomieszczenie socjalne

2. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE  KORZYSTANIA Z OBIEKTU:

– Na podstawie umowy użyczenia  z dn.  30 grudnia 2017 r. opiekę na kompleksem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 

 Z obiektu można korzystać w okresie od kwietnia do października, w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku, po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 793003814

– Zasady korzystania z obiektu określa także Regulamin

Regulamin Korzystania  z   kompleksu „Moje Boisko Orlik  2012”