Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA DOSTOSOWANIE STRONY INTERNETOWEJ GOK W NIELISZU DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

plakat konwersji cyfrowej domów kultury

Zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny zamówienia na potrzeby projektu grantowego pn. „Czas na cyfrową transformację” realizowanego w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” – zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji
cyfrowych na poziomie lokalnym. Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” . Szacowanie wartości zamówienia jest niezbędnym krokiem do dalszego
postępowania związanego z realizacją zamówień publicznych w ramach w/w projektu granowego.

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach:

 

 

 

 

 

 

Skip to content