Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego, sprzętu do nagrań audio i video, dostawę oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Adres strony internetowej postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147505

Szczegóły zostały zawarte w załączniku: