PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

tekst ogłoszenia Przedłużenie terminu składania ofert str.1

tekst ogłoszenia Przedłużenie terminu składania ofert str.1

Zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny zamówienia na potrzeby projektu grantowego pn. „Czas na cyfrową transformację” realizowanego w ramach projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” – zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności
korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej” . Szacowanie wartości zamówienia jest niezbędnym krokiem do dalszego postępowania związanego z realizacją zamówień publicznych w ramach w/w projektu granowego.

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach:

Plakat konwersji cyfrowej domów kultury grafika wiele połączonych trójkątów