Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA DOSTOSOWANIE STRONY INTERNETOWEJ GOK W NIELISZU DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Plakat konwersji cyfrowej domów kultury grafika wiele połączonych trójkątów

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

tekst ogłoszenia Przedłużenie terminu sładania ofert - wycena, dostosowania strony internetowej

Zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny zamówienia na potrzeby projektu
grantowego pn. „Czas na cyfrową transformację” realizowanego w ramach
projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, finansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” – zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności
korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności
realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji
cyfrowych na poziomie lokalnym. Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej” .
Szacowanie wartości zamówienia jest niezbędnym krokiem do dalszego
postępowania związanego z realizacją zamówień publicznych w ramach w/w
projektu granowego.

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach:

 

Plakat konwersji cyfrowej domów kultury grafika wiele połączonych trójkątów

Skip to content