Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu do osób ze szczególnymi potrzebami”,  przeprowadzonego  w trybie zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu do osób ze szczególnymi potrzebami”, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu do osób ze szczególnymi potrzebami”, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostosowanie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu do osób ze szczególnymi potrzebami”, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

 

Plakat_KCDK_nowe logo MKiDN