Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

DYPLOMY UZNANIA DLA WIOLINEK I ISKIEREK

DYPLOMY UZNANIA DLA WIOLINEK I ISKIEREK
Jako LAUREACI III MIEJSCA oraz FINALIŚCI III Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki Rozrywkowej FIRALEJA GWIAZD 2021 w Warszawie Zespoły Wiolinki oraz Iskierki, wśród których są także solistki, jak również Pani Instruktor Renata Banach zostali wyróżnieni dyplomami uznania Wójta Gminy Nielisz oraz Dyrektora GOK w Nieliszu.
Spotkanie z Wiolinkami odbyło się 19 maja w GOK w Nieliszu. W imieniu Pana Wójta Adama Wala gratulacje przekazał oraz dyplomy wręczył Wojciech Gardyga – referent ds. promocji Urzędu Gminy w Nieliszu (fotorelacja poniżej).
Wręczenie dyplomów Iskierkom odbędzie się w sobotę 22 maja również w GOK w Nieliszu.

ZESPÓŁ ISKIERKI – WRĘCZENIE DYPOLMÓW UZNANIA za udział w Finale

III Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki Rozrywkowej Firaleja Gwiazd 2021 W Warszawie 🎼🎼

 

Skip to content