Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Zawadzie

plakat
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Zawadzie. Festiwal ma charakter konkursu dla wokalno-muzycznych zespołów lub solistów.
Udział w konkursie należy potwierdzić poprzez dostarczenie
prawidłowo wypełnionej „Karty Zgłoszenia” dostępnej pod linkiem
Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć drogą email
na adres msowinska@zamosc.org.pl lub pocztą listową, lub osobiście pod adresem: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość (sekretariat). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.07.2022 r. Liczba wykonawców jest ograniczona do maksymalnie 12 podmiotów wykonawczych – decyduje chronologiczna kolejność zgłoszeń
zapraszamy do udziału w IV Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Zawadzie
Skip to content