Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

NAGRODA DLA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU WOKALNEGO Z GOK W NIELISZU NA ZAMOJSKICH DNIACH FOLKLORU

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Wokalny z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu
9 lipca podczas Zamojskich Dni Folkloru Starosta Zamojski Stanisław Grześko uhonorował nagrodą finansową Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Wokalny z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu 👏 Kwota w wysokości 2000 zł za upowszechnianie kultury oraz regionalnych tradycji i obyczajów została przekazana na ręce Pani instruktor Renaty Banach i będzie przeznaczona na dalszy rozwój muzyczny młodych wokalistek 🎤
Dziękujemy za docenienie naszej pracy i osiągniętych efektów. Nagroda jest dla nas nie tylko miłą niespodzianką, ale także motywacją i zachętą do dalszej pracy ☺️ Cieszymy się, że nasze starania włożone w kultywowanie wiejskiego folkloru muzycznego wśród najmłodszego pokolenia, zostały zauważone i wzbudziły uznanie.
Muzyka ludowa zarówno w wydaniu tradycyjnym jak i w sferze inspiracji muzycznych – dzięki staraniom instruktorów i pracowników GOK w Nieliszu, a także kół KGW – jest wciąż żywa na terenie gminy Nielisz. Wykonywana przez starsze i młodsze pokolenia jest nieodłączną częścią jej niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego też podczas Zamojskich Dni Folkloru wystąpiły zarówno dzieci, młodzież, chór seniorów „Moderato” jak również zespół ludowy „Jagodzianki” działający przy KGW w Nieliszu.
Jeszcze raz dziękujemy za wszelkie wyrazy uznania i przyznaną nagrodę!
Dziękujemy także organizatorowi imprezy za udostępnienie zdjęć.
Skip to content