Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

JUBILEUSZ 60-LECIA DZIAŁALNOŚCI KGW ZARUDZIANKI

JUBILEUSZ 60-LECIA KGW ZARUDZIANKI -fotorelacja

ŻEBY TRWAĆ TRZEBA MIEĆ KORZENIE I SKRZYDŁA.

Trzeciego czerwca, miała miejsce wyjątkowa uroczystość, podczas której Koło Gospodyń Wiejskich w Zarudziu świętowało 60 lat swojego istnienia.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Króla w Złojcu. Nabożeństwo w oprawie muzycznej Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu odprawił ks. wikariusz Rafał Kowalczuk, który w homilii zwracając się do Jubilatów podkreślił jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają w przekazywaniu i pielęgnowaniu tradycji,
Dalsza część uroczystości miała miejsce w świetlicy OSP w Krzaku. W Koncercie Jubileuszowym uczestniczyło wielu zaproszonych gości przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz lokalna społeczność. Koncert rozpoczął się piosenką w wykonaniu Zarudzianek oraz wystąpieniem obecnej Przewodniczącej Pani Joanny Puchacz, która powitała licznie przybyłych gości oraz przybliżyła historię KGW. Przywołując minione lata, minutą ciszy uczestnicy koncertu uczcili pamięć nieżyjących już członkiń śp. Marii Iwon – założycielki i pierwszej Przewodniczącej, Krystyny Litkowskiej, Czesławy Plebańskiej, Eleonory Byk – Przewodniczącej w latach 1982-1992, Walerii Hałasa, Marii Kłonica, Janiny Czerwieniec, Danuty Tymczak, Aliny Roczeń, Reginy Pawelec-Brudzińskiej oraz Haliny Siemko.
W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrali przybyli goście. Jako pierwsi gratulacje i życzenia do Jubilatów skierowali Wójt Gminy Nielisz Adam Wal, Sekretarz Piotr Pyś oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Komajda. Za pracę na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz kultywowanie folkloru wiejskiego byli oraz obecni członkowie KGW, a także osoby wspierające działalność organizacji otrzymali dyplomy uznania. W gronie uhonorowanych znaleźli się: Feliksa Litkowska, Danuta Król, Alina Szczygieł, Krystyna Duda, Mieczysława Kłonica, Krystyna Pecyna, Grażyna Czerwieniec, Krystyna Rycaj, Danuta Poździk, Irena Budzyńska – Przewodnicząca w latach 1992-2019, Teresa Budzyńska, Teresa Hałasa, Marta Litkowska, Krzysztof Czarny – inicjator zaangażowania młodego pokolenia w działalność koła, Bożena Kania – Przewodnicząca w latach 2019-2022, Joanna Puchacz – obecna Przewodnicząca, Sylwia Czarny, Monika Mika, Radosław Mika, Helena Czarny, Aneta Pupeć, Anna Garbaty, Marta Chrzan, Agnieszka Pecyna-Koczot, Mariusz Koczot, Karolina Komajda, Agnieszka Budzyńska, Agnieszka Komajda, Anna Pałka, Izabella Sagańska, Marcin Kania oraz Michał Budzyński.
Na pamiątkę Jubileuszu, Zarudzianki od władz Gminy Nielisz otrzymały także okolicznościową statuetkę, zaś wcześniejsza pomoc i różne formy wsparcia udzielone przez samorząd gminny na organizację Koncertu stanowiły również część jubileuszowego upominku.
Kolejne życzenia złożyła Jubilatom Pani Wioleta Drumlak, która na uroczystości reprezentowała Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Wraz z listem gratulacyjnym KGW otrzymało Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego (w formie pieniężnej) przyznaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Za działalność na rzecz pielęgnowania i ochrony tradycji Zamojszczyzny w okolicznościowych listach podziękował Zarudziankom również Starosta Zamojski Stanisław Grześko. W imieniu Starosty podziękowanie dla KGW, wyróżnienie dla Pani Ireny Budzyńskiej oraz finansową nagrodę jubileuszową na ręce obecnej Przewodniczącej przekazali Radni Powiatowi – Gertruda Miarowska oraz Leszek Pastuszak.
Gratulacje popłynęły także od naszej partnerskiej Gminy Radomyśl nad Sanem, którą reprezentowała Pani Wicewójt Izabela Szałaj oraz od Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, które przekazała Pani Dyrektor Dorota Bosiak.
Nie zabrakło również życzeń od Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, obecnych na uroczystości przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz Radnych Gminy Nielisz.
W koncercie znalazł się też moment na podziękowania Jubilatów. Młodsze pokolenie KGW po raz kolejny pokazało, że idąc na przód nie można zapominać o przeszłości. W podziękowaniu za lata pracy oraz historię, na której można budować teraźniejszość i przyszłość starsze członkinie koła otrzymały od swoich młodszych następów kwiaty oraz upominki. Za wszystkie życzenia i gratulacje oraz wsparcie w przygotowaniu Jubileuszu, Zarudzianki podziękowały też gościom. Zaproszenie do wspólnej biesiady oraz piosenka zakończyły pierwszą część koncertu.
W części drugiej odbył się pokaz archiwalnych i współczesnych zdjęć obrazujących historię KGW w Zarudziu oraz występ Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, która na rozpoczęcie odegrała Jubilatom tradycyjne „Sto lat”. Przy dźwiękach orkiestry na salę „wjechał” tort jubileuszowy – prawdziwe kulinarne i artystyczne dzieło sztuki autorstwa oczywiście jednej z Zarudzianek – Pani Agnieszki Budzyńskiej, którą w pracy wsparła Pani Patrycja Budzyńska. Pozostając przy biesiadzie jubileuszowej trudno nie wspomnieć, że Panie po raz kolejny udowodniły swoje kulinarne mistrzostwo. Przepyszne ciasta, sałatki, dania i przekąski regionalne przygotowane przez członkinie KGW zachwycały tak smakiem jak i wyglądem.
Pozostaje tylko powiedzieć… „ i ja tam byłam miód i wino piłam…”😉☺️, ale podsumowując muszę jeszcze podziękować za okazane zaufanie oraz zaproszenie do współorganizacji i współprowadzenia Koncertu Jubileuszowego za miłą współpracę, dzięki której Gminny Ośrodek Kultury mógł uczestniczyć w ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu, które na załączonych zdjęciach uwiecznił mieszkaniec Zarudzia Pan Piotr Komajda.
Skip to content