Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

IV WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

koszyk wielkanocny
Prace należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu do dn. 13.03.2023 r.

Zgodnie z Regulaminem każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować łącznie:
TRZY ZGŁOSZENIA PISANKI WIELKANOCNEJ ORAZ TRZY PALMY WIELKANOCNE.

Jeżeli do udziału w konkursie z terenu gminy wpłynie więcej zgłoszeń, wówczas prace, które wezmą udział w dalszym etapie konkursu wybierze powołana przez GOK w Nieliszu komisja.
Zgłoszone/wybrane przez komisję prace zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Zamościu w celu dostarczenia do Organizatora konkursu – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
kategorie konkursowe:

I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

W każdej z w/w kategorii konkursowych zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach
a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
b) dorośli i młodzież od 15 roku życia
c) praca zbiorowa
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów, technik, itd. znajdują się na stronie Organizatora:

Skip to content