Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Informację o pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

informacje

Na prośbę Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie przekazujemy informację o pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów Śpiewaczych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Skip to content