Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

II Wojewódzki Konkurs na Palnę i Pisankę Wielkanocną

II Wojewódzki Konkurs na Palnę i Pisankę Wielkanocną
📣 Niebawem będziemy przeżywać wyjątkowy okres w kalendarzu liturgicznym, głęboko zakorzeniony nie tylko w naszej religii, lecz również w polskiej tradycji ludowej. Święta Wielkanocne, to czas zadumy, duchowego odrodzenia oraz wielkiej radości. Od wieków towarzyszą im barwne symbole i zwyczaje, z pieczołowitością pielęgnowane od pokoleń.
💬 Upowszechnianie tradycji świątecznych i przekazywanie o nich wiedzy, to piękny sposób na integrację międzypokoleniową oraz ocalenie od zapomnienia tego, co łączy nas jako Polaków.
❗Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu – dzieci i młodzież szkolną, członkinie kół gospodyń wiejskich, twórców ludowych, artystów plastyków – do udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.
_____________________

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Beata Mazurek

,

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

oraz

Muzeum Wsi Lubelskiej
Skip to content