Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

DOŻYNKI GMINNE 2023

Fotorelacja Do Ynki Sierpnia W Stawie Noakowskim
Tegoroczne dożynki, które odbyły się 15 sierpnia w Stawie Noakowskim będziemy pamiętać, jako dzień wspólnego i radosnego świętowania.
Korowód dożynkowy na czele z Wójtem Gminy Nielisz Adamem Walem, Przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Komajdą oraz Starostami Gminnymi – Państwem Zofią i Wojciechem Smyk z Kolonii Emskiej tworzyły koła gospodyń wiejskich, starostowie poszczególnych miejscowości, radni, sołtysi, przedstawiciele OSP, pracownicy instytucji oraz gminnych jednostek organizacyjnych – razem aż 18 delacji wieńcowych.
Dożynkowa msza święta odbyła się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Stawie Noakowskim. W intencji rolników modlił się proboszcz parafii, Ksiądz Piotr Harko. Podczas procesji z darami, starostwie złożyli przyniesione bochny chleba, kwiaty oraz owoce. Zgodnie z obyczajem przyniesiony chleb, jako znak gościnności, przyjaźni i wspólnoty po zakończeniu mszy św. został rozdzielony pomiędzy uczestników liturgii.
Odświętny charakter nabożeństwa podkreśliła także obecność chóru Moderato, Orkiestry Dętej z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu oraz Orkiestry Dętej z gm. Sułów.
Po mszy świętej uczestnicy dożynek w korowodzie udali się na plac przy dworze w Stawie Noakowskim, gdzie miała miejsce druga część uroczystości, która tradycyjnie rozpoczęła się od prezentacji wieńców i delegacji. W tegorocznym święcie plonów uczestniczyły delegacje z następujących miejscowości: Stawu Noakowskiego, Stawu Ujazdowskiego, Ujazdowa, Średniego Dużego, Zarudzia, Wólki Złojeckiej, Nawoza, dwie delegacje ze Złojca II, Gruszki Dużej, Nielisza, Ruskich Piaskach, Złojca I, Deszkowic Kolonii, Krzaka, Gruszki Dużej Kolonii oraz Wólki Nieliskiej. Swoją delegację posiadał również Dzienny Dom Senior + w Krzaku.
W dalszej części uroczystości głos zabrali, Wójt Gminy Nielisz Adam Wal oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Komajda. Po krótkich przemówieniach odbyło się wręczenie podziękowań oraz nagród za przygotowanie wieńców dożynkowych, zaś wszyscy uczestnicy dożynek otrzymali zaproszenie do wspólnego stołu biesiadnego. Na najmłodszych dodatkowo czekały dmuchane zjeżdżalnie i inne ciekawe atrakcje.
W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe – Stawianki ze Stawu Ujazdowskiego oraz Nawozianki z Nawoza, a także chór Moderato, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Wokalny oraz Orkiestra Dęta z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, która wystąpiła wspólnie z muzykami z gminy Sułów. Do tańca i wspólnego śpiewania zgromadzoną publiczność poderwała Szczebrzeska Kapela Podwórkowa.
Nad całokształtem i przygotowaniem uroczystości czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu oraz Urzędu Gminy Nieliszu.
Pomocy organizacyjnej udzielili także: pracownicy Centrum Integracji Społecznej, Samorządowego Zakładu Budżetowego, Dworu w Stawie Noakowskim, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy i uczestnicy zajęć Dziennego Domu Senior + w Krzaku, Ochotnicza Straż Pożarna w Stawie Ujazdowskim oraz mieszkańcy Stawu Ujazdowskiego, Stawu Nakowskiego, Kolonii Emskiej, Stawu Noakowskiego Kolonii, Stawu Ujazdowskiego Kolonii, Średniego Dużego, Średniego Małego oraz Ujazdowa na czele z sołtysami oraz kołami gospodyń wiejskich z wymienionych miejscowości.
Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!!!
Do wszystkich kierujemy podziękowania za udział w dorocznych dożynkach, mile spędzony czas i wspaniałą atmosferę, która towarzyszyła imprezie.
Skip to content