Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Ankieta LGD związana z perspektywą finansową na lata 2021- 2027

Logo LGD ziemia zamojska

Szanowni Państwo

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez LGD ewaluacji obecnie
wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD „Ziemia Zamojska” zwracamy się z uprzejmą prośbą o
rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy krótkiej anonimowej
ankiety. Wyniki badania posłużą do ewaluacji oraz do przygotowania
nowej strategii w związku z perspektywą finansową na lata 2021- 2027.

Poniżej umieszczony jest link do wspomnianej ankiety

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgd_ziemia_zamojska_mieszkancy

Skip to content