Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Na Walentynki tj. 14.02.2020 r. w Stawie Noakowskim z inicjatywy Adama Wala Wójta Gminy Nielisz odbyła się gminna uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowało 13 par z Gminy Nielisz: Antończak Józef i Teresa, Bartoszczyk Bogdan i Maria, Dziedzic Eugeniusz i Zofia, Głąb Czesław i Halina, Hajduk Czesław i Łucja, Jonasz Czesław i Marianna, Lipski Józef i Halina, Mazepa Jan i Wiesława, Sienkiewicz Henryk i Kazimiera, Skiba Henryk i Czesława, Szewczyk Stanisław i Jadwiga, Szydłowski Aleksander i Krystyna oraz Wyłupek Jan i Józefa. Nabożeństwo w intencji jubilatów, podczas którego odnowiono przyrzeczenia małżeńskie, odprawił Ks. Piotr Jarosław Harko w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Stawie Noakowskim. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Centrum Integracji Społecznej w Stawie Noakowskim. O część artystyczną zadbała Pani Agnieszka Zymon Dyrektor z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu wraz z kołem gospodyń wiejskich ze Stawu Ujazdowskiego oraz Panią Ireną Kępińską. Życzenia dostojnym gościom złożyli między innymi Adam Wal Wójt Gminy Nielisz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz Krzysztof Komajda Przewodniczący Rady Gminy Nielisz. Złote pary zostały uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, a także dyplomami i bukietami kwiatów. Nie zabrakło słodkości i poczęstunku. Wszyscy bawili się wybornie. Jubilaci wyrazili swoją wdzięczność za uczczenie ich rocznicy i podziękowali Adamowi Walowi za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości. Serdecznie gratulujemy Szanownym Jubilatom oraz życzymy im wszystkiego co najlepsze.

Skip to content