Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH”

X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH”
X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” miał zasięg międzygminny. Do udziału zgłoszono 158 prac z wielu instytucji, organizacji oraz od osób indywidualnych. Dziękujemy za okazane zainteresowanie. Wszystkim uczestnikom, jak również ich opiekunom pragniemy przekazać wyrazy uznania za wysoki poziom artystyczny.
Po dokonaniu oceny nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoniła 40 Laureatów. Poza protokołem Jury zostały przyznane nagrody Wójta Gminy Nielisz oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Nagrodzonym i wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!

Od 5 lutego na stronach

www.facebook.com/goknielisz

oraz www.gok.nielisz.pl będzie dostępna cyfrowa wersja katalogu zawierającego nagrodzone i wyróżnione prace. Zapraszamy do lektury.

W sprawie odbioru nagród oraz prac będziemy kontaktować się indywidualnie z autorami.
WYSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJMEY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE!
Podziękowania kierujemy także do Stowarzyszenia LGD ZIEMIA ZAMOJSKA za pomoc finansową w zakupie ngród !!!
X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH” X JUBILEUSZOWY KONKURS PLASTYCZNY „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH”
Skip to content