• Nad całokształtem pracy GOK czuwa
  Dyrektor –  AGNIESZKA ZYMON
 • Sprawami księgowymi zajmuje się Kierownik CUW
  Pani RENATA WARCHOŁ
 • Stanowisko pomocniczo-organizacyjne
  Pani MARZENA MĘDZIAK
 • Zajęcia plastyczne prowadzi
  Pani JUSTYNA MALINOWSKA
 • Umiejętności wokalne dzieci i młodzieży na lekcjach śpiewu solowego i zespołowego – Zespół Iskierki i Wiolinki kształci
  Pani RENATA BANACH
 • Kierownikiem artystycznym i dyrygentem Dziecięco- Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest
  Pan ROBERT SŁUPSKI
 • Organizacjązajęć sportowych na Hali oraz Boiskach  „Orlik” zajmuje  się
  Pan MAREK BOROWIŃSKI
 • Gminny Chóru „Moderato” prowadzi
  Pan BOGDAN PAŁCZYŃSKI
 • Występy muzyczne gminnych zespołów śpiewaczych przygotowuje
  Pani IRENA KĘPIŃSKA
 • Naukę języka angielskiego prowadzą
  Pani PATRYCJA BUBIŁEK i Pani AGNIESZKA GODZISZ
  Szkoła Nauczania Języków Obcych
  Pani KRYSTYNA MROZEK
 • Administrowaniem strony internetowej oraz Facebooka GOK zajmują się
  Pan WOJCIECH GARDYGA i Pan MARIUSZ KOCZOT
 • Nad estetyką hali czuwa
  Pani MAGDALENA MAZEPA
 • Inspektorem Ochrony Danych jest
  Pani Joanna Marczuk-Domińska
  e-mail: insoektor@cbi24.pl

  tel. +48 82 561 13 02