GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIELISZU
jest samorządową instytucją kultury działającą od 01.04.2010 r. Podstawą działalności placówki jest  ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej akt o utworzeniu  oraz  statut .

 
plakat konwersji cyfrowej domów kultury