Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

ORKIESTRA Z NIELISZA UHONOROWANA DYPLOMEM UZNANIA PRZEZ WOJEWODĘ LUBELSKIEGO

orkiestra121

orkiestra121

NA SUKCES TRZEBA SOBIE ZAPRACOWAĆ – ORKIESTRA Z NIELISZA UHONOROWANA DYPLOMEM UZNANIA PRZEZ WOJEWODĘ LUBELSKIEGO


Kilkuletnia systematyczna praca dzieci, młodzieży oraz kapelmistrza naszej Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej została doceniona przez władze województwa. 18 kwietnia w zamojskiej delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Orkiestra z Nielisza odebrała dyplom uznania przyznany i wręczony przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka. N
a czym polega wyjątkowość naszej Orkiestry? Nie działamy jak większość tego typu formacji, nastawionych przede wszystkim na koncertowanie. Rola naszej Orkiestry jest znacznie szersza gdyż rozpoczyna się od edukacji muzycznej, ( żaden z członków nie posiada przygotowania muzycznego i nie uczęszcza do szkoły muzycznej zaś poziom, który udało się wypracować opiera się jedynie na lekcjach w GOK i pracy indywidualnej), poprzez naukę aktywnego uczestnictwa w kulturze, skończywszy dopiero na publicznych występach z udziałem publiczności. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa systematyczność i zaangażowanie rodziców, którzy pilnują prób, uczestniczą w występach i na co dzień zachęcają dzieci do pracy! Działalność Orkiestry jest kolejnym dowodem, że stworzenie dobrych warunków do rozwoju (instrumenty i lekcje gry są bezpłatne), współpraca i przyjazna atmosfera dają pozytywne rezultaty oraz powody do dumy i zadowolenia.

orkiestra121

Skip to content