GOK w Nieliszu jest samorządową instytucją kultury działającą od 10.04.2010 r. Podstawą działalności placówki jest  ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), akt o utworzeniu oraz statut.

Głównym zadaniem ośrodka jest organizowanie życia kulturalnego na terenie gminy Nielisz. Realizując swoją misję podejmujemy różnorodne działania : organizujemy stałe formy pracy – prowadząc koła zainteresowań (plastyczne, wokalne, instrumentalne) oraz zespoły artystyczne (ZTN „Szilejn, Dziecięcy zespół wokalny „Iskierki”, wokalny zespół seniorów), efektem pracy których jest udział i liczne sukcesy w konkursach, przeglądach i festiwalach.

Dążymy do wyzwalania i zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, pokazów, wystaw, koncertów, spektakli, konkursów z różnych dziedzin twórczości oraz imprez kulturalno- rozrywkowych, skierowanych do odbiorcy w różnym wieku. Do największych przedsięwzięć należą dwie doroczne imprezy masowe : Sobótka i Tytoniaki, które gromadzą szeroką publiczność także spoza naszego regionu. Od dwóch lat w gminnym kalendarzu ważniejszych wydarzeń kulturalnych gości Ogólnopolski Plener Malarski, którego uczestnikami są zawodowi artyści- malarze z całej Polski. Zachęcając do czynnego udziału w życiu kulturalnym gminy nasz ośrodek na przestrzeni całego roku zaprasza do udziału w spotkaniach opłatkowych dla Seniorów i Kół Gospodyń Wiejskich, Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych pn. „Narodziała nam się Dobroć”, Konkursie Plastycznym „Na anielskich, Dniu Kobiet, Przeglądzie Pieśni Wielkanocnych, Konkursie Fotograficznym pn. „Wiosna w moim obiektywie” Dniu Dziecka, Plenerze malarskim oraz wystawie poplenerowej, dwóch wyżej wspomnianych imprezach masowych, dożynkach, święcie odzyskania niepodległości i wielu innych wydarzeniach kulturalno artystycznych.

Niezwykle cenna dla istnienia placówki jest współpraca z organizacjami społecznymi oraz szkołami, a także wsparcie i zrozumienie lokalnych władz samorządowych, dzięki czemu Gminny Ośrodek Kultury może się rozwijać aby w jak największym stopniu stać się placówką odpowiadającą Waszym potrzebom. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną uczestniczyć i tworzyć życie kulturalne naszej gminy.

                                                 Agnieszka Zymon