Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI

30 LISTOPADA WYBRALIŚMY „MISTRZÓW ŻYWEGO SŁOWA”.
W trzech kategoriach wiekowych wystartowało 35 uczestników. Byli to laureaci oraz osoby, które zdobyły wyróżnienia w konkursach recytatorskich różnego szczebla w latach 2022-2023.
Jako pierwsze prezentowały się przedszkolaki oraz dzieci kl.-III szkoły podstawowej. Najmłodsi uczestnicy w mistrzowski sposób, swobodnie i bez termy występowali przed publicznością oraz Jury Konkursu, w którym zasiedli: Wojciech Gardyga – Inspektor ds. promocji Gmina Nielisz, Dorota Głogowska – Dyrektor Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz oraz Dominika Witkowska – Prezes LGD Ziemia Zamojska.
Po wysłuchaniu dziesięciu recytatorów w grupie przedszkolnej oraz jedenastu w grupie kl. I-III. Komisja wydała werdykt, który brzmiał następująco.
DZIECI PRZEDSZKOLNE
I miejsce – „Mistrz Żywego Słowa” 2022-2023 JAGODA BANASZCZUK – zgłoszenie indywidualne
II miejsce MIŁOSZ ANTOSZEK – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
III miejsce ALICJA PAWELEC – zgłoszenie indywidualne
Wyróżnienia: WOJCIECH TREPIET – Niepubliczne przedszkole „Mali Odkrywcy” w Krzaku
AMELIA ŚWISTOWSKA – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu
KL. I-III
I miejsce – „Mistrz Żywego Słowa” 2022-2023 ADAM CIOS – Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
II miejsce FRANCISZEK ADAMCZUK Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
III miejsce ADRIAN MAZUREK Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
Wyróżnienia: AURELIA WYŁUPEK-MISIURA Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
ARTUR PASTUSZAK Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu.
„Mistrzom Żywego Słowa” osobiście gratulował obecny na ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród Adam Wal Wójt Gminy Nielisz.
Po krótkiej przerwie Komisja w nieco zmienionym składzie – panią Dominikę Witkowską zastąpił Krzysztof Komajda –Przewodniczący Rady Gminy Nielisz- znowu rozpoczęła pracę, tym razem słuchając i oceniając występy recytatorów z kl. IV-VIII. W tej kategorii wiekowej zaprezentowało się 15 uczestników.
I miejsce – „Mistrz Żywego Słowa” 2022-2023 KLARA SIEMCZYK Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
II miejsce KLAUDIA WAL Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
III miejsce BLANKA KURANC Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu
Wyróżnienia: DAMIAN JURCZYSZYN Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, ANTONI TREPIET Szkoła Podstawowa im. Jana Króla w Nieliszu.
Poza protokołem za interpretację wiersza Komisja doceniła także JAKUBA ZAŃKO ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.
Laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zostali nagrodzeni pięknie wydanymi publikacjami książkowymi. „Mistrzowie Żywego Słowa” otrzymali również zwycięskie statuetki. Nagrody dla najlepszych recytatorów przygotował GOK w Nieliszu. Dyplomy oraz książki ufundowane przez LGD „Ziemia Zamojska” trafiły także do wszystkich pozostałych recytatorów. Ponieważ wydarzenie miało miejsce 30-go listopada na uczestników czekała niespodzianka. Kto chciał i miał odwagę „zajrzeć” w przyszłość, mógł o nią zapytać naszej andrzejkowej wróżki, która potrafiła odpowiedzieć, co kryją dziwne kształty ulane z wosku, czy też jaki los przepowiada nam talia kart. Chcieliśmy stworzyć nastrojową atmosferę, która sprzyjałaby występom i wprowadzała kameralny klimat, dlatego zadbaliśmy o teatralną scenografię, która – mamy nadzieję – i recytatorom, i publiczności pomogła, choć na chwilę oderwać się od codzienności i poczuć magię „żywego słowa”. Nawet rozmowy przy herbacie w przerwach pomiędzy występami z nastrojową muzyką w tle były miłym i jakże potrzebnym akcentem imprezy. Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich recytatorów, rodziców nauczycieli oraz opiekunów uczestniczących w wydarzeniu i przygotowujących uczestników do konkursu. Podziękowania kierujemy również do partnerów Marina Hotel & Resort, w którego gościnnych progach zorganizowaliśmy imprezę oraz stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska, które ufundowało część nagród książkowych.

Na koniec zwracamy się do „Mistrzów Żywego Słowa”. GRATULUJEMY zwycięstwa i życzymy wielu sukcesów w rozwijaniu umiejętności, jaką jest sztuka pięknego mówienia.

Skip to content