Występ Orkiestry Dętej z GOK Nielisz pt DAWNYCH MELODII CZAR

DAWNYCH MELODII CZAR…🎺🎼🎷

9 października nasza orkiestra dęta uczestniczyła w wydarzeniu muzycznym, które cofnęło wskazówki zegara do czasu, kiedy wiejskie remizy rozbrzmiewały dźwiękami […]

Osoba prowadząca Pan Robert Słupski

orkiestra121

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta  powstała we wrześniu 2014 r. dzięki dotacji z MKiDN, która  pozwoliła za zakup instrumentów i rozpoczęcie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gm. Nielisz. Orkiestra działa dla zachowania ciągłości tradycji muzycznych na terenie gm. Nielisz.   Upływ czasu spowodował że z pierwszej – założonej tuż po II wojnie światowej Orkiestry w 2014 r.  pozostało jedynie  6 muzyków seniorów. Konieczne stało się zatem podjęcie działań podtrzymujących 60 –letnią tradycję. Lekcje nauki gry oraz wypożyczenie instrumentu są nieodpłatne. Orkiestra pracuje pod kierunkiem wykształconego muzyka Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – Pana Roberta Słupskiego. Cechą wyróżniającą Orkiestrę z Nielisza jest fakt, że żaden z członków nie posiada przygotowania muzycznego i nie uczęszcza do szkoły muzycznej. Poziom, który udało się wypracować opiera się jedynie na lekcjach w  GOK i pracy indywidualnej. Zadanie jest tym trudniejsze, że do szeregów orkiestry dołączają nowe osoby, z którymi pracę należy zaczynać od początku. Orkiestra towarzyszy wszystkim większym uroczystościom gminnym ciągle doskonaląc swój warsztat muzyczny. Coraz częściej i chętniej jest także zapraszana  na uroczystości do gmin sąsiednich.                   

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Ważniejsze osiągnięcia:

– oprawa muzyczna mszy św. transmitowanej na żywo za pośrednictwem  radia  i telewizji z Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy

– pierwsze miejsce w V Międzygminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Starym Zamościu w 2018 r.  (występ konkursowy wspólnie z Zespołem Iskierki)

– dyplom uznania za całokształt działalności  przyznany przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka.

Obecny skład Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Imię i Nazwisko Instrument
SŁUPSKI ROBERT Dyrygent/trąbka
BOJAR DARIA werbel
BUBIŁO AMELIA bęben
CZATA CEZARY tuba
   
SZYMANEK KRYSTIAN puzon
BOJAR ADRIAN saksofon altowy
DUDEK LENA saksofon altowy
JAKUBCZAK NIKOLA saksofon altowy
BUBIŁO WERONIKA saksofon tenorowy
MICHALEC ANTEK saksofon tenorowy
SZYMANEK KAROLINA saksofon tenorowy
CZATA MIŁOSZ klarnet
DUDEK MARTYNA klarnet
RABIEGA MONIKA klarnet
SZARLIP PAULINA klarnet
SZYMANEK JULIA klarnet
   
PAWELCZYK EMIL trąbka
RABIEGA KAROL trąbka
SOCHA MONIKA trąbka
SZYMANEK MATEUSZ trąbka
TYPIAK KAROL trąbka
TYPIAK ZBIGNIEW talerze