Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Dzięcięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Osoba prowadząca Pan Robert Słupski

orkiestra121

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta  powstała we wrześniu 2014 r. dzięki dotacji z MKiDN, która  pozwoliła za zakup instrumentów i rozpoczęcie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gm. Nielisz. Orkiestra działa dla zachowania ciągłości tradycji muzycznych na terenie gm. Nielisz.   Upływ czasu spowodował że z pierwszej – założonej tuż po II wojnie światowej Orkiestry w 2014 r.  pozostało jedynie  6 muzyków seniorów. Konieczne stało się zatem podjęcie działań podtrzymujących 60 –letnią tradycję. Lekcje nauki gry oraz wypożyczenie instrumentu są nieodpłatne. Orkiestra pracuje pod kierunkiem wykształconego muzyka Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – Pana Roberta Słupskiego. Cechą wyróżniającą Orkiestrę z Nielisza jest fakt, że żaden z członków nie posiada przygotowania muzycznego i nie uczęszcza do szkoły muzycznej. Poziom, który udało się wypracować opiera się jedynie na lekcjach w  GOK i pracy indywidualnej. Zadanie jest tym trudniejsze, że do szeregów orkiestry dołączają nowe osoby, z którymi pracę należy zaczynać od początku. Orkiestra towarzyszy wszystkim większym uroczystościom gminnym ciągle doskonaląc swój warsztat muzyczny. Coraz częściej i chętniej jest także zapraszana  na uroczystości do gmin sąsiednich.                   

S
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta
S

Ważniejsze osiągnięcia:

– oprawa muzyczna mszy św. transmitowanej na żywo za pośrednictwem  radia  i telewizji z Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy

– pierwsze miejsce w V Międzygminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Starym Zamościu w 2018 r.  (występ konkursowy wspólnie z Zespołem Iskierki)

– dyplom uznania za całokształt działalności  przyznany przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka.

Obecny skład Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Imię i NazwiskoInstrument
SŁUPSKI ROBERTDyrygent/trąbka
BOJAR DARIAwerbel
BUBIŁO AMELIAbęben
CZATA CEZARYtuba
  
SZYMANEK KRYSTIANpuzon
BOJAR ADRIANsaksofon altowy
DUDEK LENAsaksofon altowy
JAKUBCZAK NIKOLAsaksofon altowy
BUBIŁO WERONIKAsaksofon tenorowy
MICHALEC ANTEKsaksofon tenorowy
SZYMANEK KAROLINAsaksofon tenorowy
CZATA MIŁOSZklarnet
DUDEK MARTYNAklarnet
RABIEGA MONIKAklarnet
SZARLIP PAULINAklarnet
SZYMANEK JULIAklarnet
  
PAWELCZYK EMILtrąbka
RABIEGA KAROLtrąbka
SOCHA MONIKAtrąbka
SZYMANEK MATEUSZtrąbka
TYPIAK KAROLtrąbka
TYPIAK ZBIGNIEWtalerze

Aktualności dotyczące naszej orkiestry dętej

Skip to content