Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

DZIAŁAMY!

Wczoraj po południu Pan Wojciech Adamczyk z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu dostarczył do GOK materiały niezbędne do uszycia maseczek. Dziś są już rozdzielone na mniejsze partie i właśnie „odjechały” do Stawu Noakowskiego Kolonii, Ruskich Piask , Wólki Złojeckiej, Krzaka, Deszkowic Kolonii, Wólki Nieliskiej oraz Nielisza. Panie z Kół Gospodyń, pracownicy GOK w Nieliszu oraz mieszkańcy gminy, którzy wyrazili chęć pomocy uszyją razem około 1570 szt. maseczek ochronnych. Do tego należy zaznaczyć, że prekursorki akcji na terenie gminy czyli Panie z KGW w Zarudziu już wykonały ok. 800 szt. masek, które za pośrednictwem PZŁ trafiły do Szpitala JPII w Zamościu. Do dzieła Kochani!

Skip to content