Logo Gok Nielisz
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

Chór Moderato

Osoba prowadząca Pan Bogdan Pałczyński

Chór powstał w na początku 2015 r. z inicjatywy obecnego kierownika Pana Bogdana Pałczyńskiego, który zaangażował w jego działalność osoby mające pasję do muzyki, otwartość na ludzi, ale i gotowość do systematycznej pracy. Małymi krokami, cierpliwe i uparcie członkowie chóru pracowali na swoje pierwsze publiczne występy. Efekty pracy zostały zauważone i docenione nie tylko przez lokalne władze i społeczność, ale także jury Sąsiedzkiego Konkursu Kolęd Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych, Nielisz 2016, które przyznało mu pierwszą nagrodę.

Tak wyglądał początek działalności Chóru, który obecnie kontynuuje swoją działalność angażując się w oprawę muzyczną ważniejszych uroczystości kościelnych i świeckich na terenie gminy, jak również godnie reprezentuje ją na zewnątrz, podczas przeglądów, konkursów i spotkań integracyjnych.

Za zaangażowanie oraz efekty pracy władze gminy doceniły chórzystów zakupem pięknych strojów, które podnoszą wartość estetyczną występów.

Do najważniejszych sukcesów chóru należą:

– I miejsce w IV Międzygminnym Przeglądzie Pieśni Ludowych w Starym Zamościu w 2016 r.

– wyróżnienie w XXIV Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie w 2018 r.

– I miejsce w VI Międzygminnym Przeglądzie Ludowym w Starym Zamościu w 2018 r.

– III miejsce na III Festiwalu Patriotyczno-Chrześcijańskiej w Tworyczowie 2019 r.

– wyróżnienie w VII Międzygminnym Przeglądzie Ludowym w Starym Zamościu 2019 r.

 

Obecny skład chóru:
SOPRANY:
 1. Eugenia Banaszczuk
 2. Aniela Kapłon
 3. Zofia Kuranc
 4. Maria Winiarczyk

 

ALTY:
 1. Maria Bednarczyk
 2. Teofila Pawluk
 3. Janina Pluta
 4. Grażyna Złomaniec

 

TENORY:
 1. Henryk Cichosz
 2. Krzysztof Cichosz
 3. Bogdan Pałczyński
 4. Stanisław Starzewski.
Skip to content