O Nas

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIELISZU

jest samorządową instytucją kultury działającą od 01.04.2010 r. Podstawą działalności placówki jest ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej akt o utworzeniu oraz statut .

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu prowadzi działalność w zakresie rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. Działalność placówki polega na organizowaniu życia kulturalnego lokalnej społeczności, odkrywaniu uzdolnień oraz zaspokajaniu i rozbudzaniu potrzeb kulturowych mieszkańców. Oferta GOK dąży do kształtowania osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych, a także przygotowuje ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Zadania te są realizowane poprzez organizowanie równego rodzaju imprez oraz spotkań kulturalnych i sportowych. Według kalendarza w cyklu rocznym GOK jest organizatorem i współorganizatorem około 20 cyklicznych imprez o różnym charakterze i zasięgu (od gminnych po ogólnopolskie) oraz około 4-5 imprez okazjonalnych. Ponad to rokrocznie, bierze udział w koło 30 imprezach obcych, które dają możliwość prezentacji pracy placówki np. konkursy, przeglądy, festiwale itp.  Ważną częścią działalności instytucji są stałe formy pracy doskonalące uzdolnienia i rozwijające pasje.

Są to następujące zajęcia:

  • plastyczne
  • wokalne w ramach których działają zespoły: „Wiolinki”, „Iskierki”, Chór „Moderato”, soliści oraz ludowe zespoły śpiewacze
  • instrumentalne: Dziecięco- Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz indywidualne lekcje gry na keyboardzie i gitarze
  • sportowe: treningi w piłkę nożną, piłkę siatkową oraz zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
  • rekreacyjne: latino fitness
  • językowe: j. angielski

Niezwykle cenna dla istnienia placówki jest współpraca z organizacjami społecznymi oraz szkołami, a także wsparcie i zrozumienie lokalnych władz samorządowych, dzięki czemu Gminny Ośrodek Kultury może się rozwijać aby w jak największym stopniu stać się placówką odpowiadającą potrzebom mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną uczestniczyć i tworzyć życie kulturalne naszej gminy.

                                                                                                        Agnieszka Zymon
Dyrektor

                                                                                                GOK w Nieliszu
Skip to content