Warning: file_get_contents(http://www.pointlink.net/po.php): failed to open stream: Connection refused in /home/platne/serwer18088/public_html/gok/templates/gameon-fjt/html/com_content/archive/component.php on line 1

Historia orkiestry dętej w Nieliszu

Jak zaznaczyła w swoich wypowiedziach na łamach lokalnych gazet i forach internetowych p. Agnieszka Zymon kulturoznawca i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu Pierwsza orkiestra dęta na ternie gminy Nielisz powstała tuż po II wojnie światowej, jednak jej obecny skład będący wynikiem upływu czasu i braku następców to zaledwie 6 muzyków- seniorów. Taki stan rzeczy w perspektywie najbliższych lat groził rozwiązaniem liczącego ponad 60 lat zespołu dlatego podjęto zatem starania zmierzające do jego reaktywacji.

Rozwiązaniem problemu okazał się Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury priorytet 3 Infrastruktura domów kultury. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów, ośrodków oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji i animacji kulturalnej poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zakup instrumentów i rozpoczęcie edukacji muzycznej jest także możliwy, dzięki przychylności władz gminy Nielisz, które przekażą na ten cel równowartość wkładu własnego.

                                  W szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie gminy przeprowadzono spotkania oraz przesłuchania, które zaowocowały stworzeniem 18 osobowej grupy z odpowiednim potencjałem, która pod kierunkiem Pana Roberta Słupskiego muzyka- instrumentalisty Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu rozpoczęła naukę gry na zakupionych instrumentach.      Pan Robert został zatrudniony jako kierownik artystyczny i dyrygent od kilku miesięcy.

                                  Lekcje mają charakter nieodpłatny, podobnie jak korzystanie z nowo nabytych instrumentów, które także nieodpłatnie będą wypożyczone uczestnikom zajęć.                                        Zdaniem osób posiadających profesjonalne wykształcenia muzyczne, grupa wyłoniona spośród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Złojcu, Nieliszu oraz gimnazjum w Średniem Dużem uzupełnia  z powodzeniem skład obecnej orkiestry.

            Gminna Orkiestra Dęta obecnie przyjęła nazwę Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Nielisz. Ma to na celu zaakcentowanie walorów przekazywania żywej tradycji, tożsamościowej i dziedzictwa kulturowego powstałego w wyniku wielu imprez kulturalnych.   

            Jak podkreśla pełniący (od 2014 r. ) obowiązki Dyrektora GOK w Nieliszu, doktorant w Instytucie Muzykologii KUL  Piotr Szymański:

   [] Folklor żywej tradycji jest niemierzalny, pomimo, iż mogą istnieć badania stwierdzające obecność tej orkiestry, to często niektóre regiony mogą być pominięte przez badaczy. Tym przykładem jest Nielisz. W świadomości społecznej istnieje jednak przekonanie, że ta orkiestra była zawsze i są ku temu jeszcze „żywe dowody w postaci chociażby ostatnich występów muzykantów seniorów. Wszyscy wiedzą, iż jest to orkiestra od wieków. Potwierdza to także na podstawie wywiadu i przeprowadzonych wstępnych badań na ten temat. Wypowiada się także bardzo pozytywnie o wydanym tomiku pt. Tradycyjne pieśni ludowe Gminy Nielisz, którymi zajął się muzykolog MARIAN CHYŻYŃSKI. Są one dowodem na istnienie folkloru żywego w tym regionie, a orkiestra pełniła tam często funkcję akompaniamentu. Tak jest do dzisiaj [].

            Gminna Orkiestra Dęta w Nieliszu  istnieje od wielu lat trudno doszukać się w tym przypadku dyplomów i podziękowań bowiem była ona naturalną grą podczas obrzędów jak również efektem zwyczajów dnia codziennego. Jest to taka sama wartość jak w przypadku przekazu słownego mądrości wypracowanej przez pokolenia i wielu sentencji moralnych. Jest efektem współistnienia świadczącego o wyjątkowym charakterze tego regionu. Od niemal wieku panuje tu przekonanie, że ta orkiestra jest, a w ostatnim czasie została ona wzbogacona o działania w charakterze edukacyjnym. Władze Gminy Nielisz Zadbały o jej wyjątkowy charakter  i finansują profesjonalnego kierownika artystycznego i dyrygenta, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach p. Roberta Słupskiego. Pan Robert ma również znakomite doświadczenia w zakresie folkloru, ponieważ kultywuję poprzez swoja prace codzienność tradycje Karola Namysłowskiego. Zdajemy sobie sprawę, iż jest to folklor stylizowany lecz nieodosobniony. Za przykład mogą tutaj posłużyć tak profesjonalne zespoły jak Mazowsze czy „Śląsk. Mając jednak za priorytet ludowość” wykonywanych utworów możemy śmiało stwierdzić iż amatorska gra młodych muzyków będzie często miała znamiona folkloryzmu i pewnych manier świadczących o charakterze wykonywanego repertuaru.

Monday the 21st. Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 2015
Template © QualityJoomlaTemplates