Warning: file_get_contents(http://www.pointlink.net/po.php): failed to open stream: Connection refused in /home/platne/serwer18088/public_html/gok/templates/gameon-fjt/html/com_content/archive/component.php on line 1

Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich z Zarudzia

 

 

W sobotę 27 października w Złojcu I odbył się jubileusz 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Zarudzia oraz 30-lecia zespołu śpiewaczego Zarudzianki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji jubilatek, sprawowaną w kościele p.w. Chrystusa Króla w Złojcu przez ks. Proboszcza Kanonika Tomasza Rogowskiego oraz ks. Kanonika Aleksandra Siwka.                                Dalsza część jubileuszu odbyła się w Domu Ludowym w Złojcu I. Gości w imieniu wszystkich   jubilatek przywitała przewodnicząca KGW Zarudzie Pani Irena Budzyńska, która także zaprezentowała historię koła oraz zespołu.                     

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie podziękowań i dyplomów.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Listy Gratulacyjne oraz życzenia od Marszałka Krzysztofa Hetmana wręczył Pan Andrzej Leńczuk kierownik oddziału kultury. Na zaproszenie Jubilatek odpowiedzieli także przedstawicie Starostwa Powiatowego w Zamościu - Pan starosta Henryk Matej, kierownik wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Jerzy Kołodziejczyk oraz członek Rady Powiatu Pan Leszek Pastuszak.

Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli władz gminnych i pracowników Urzędu Gminy w Nieliszu na czele z Panem wójtem Adamem Walem oraz sekretarzem Piotrem Pysiem, a także członków Rady Gminy z przewodniczącym Panem Jerzym Nowińskim.

W tak uroczystym dniu dla Koła Gospodyń Wiejskich z Zarudzia, które już od pół wieku pielęgnuje i tworzy tradycję i kulturę ludową nie mogło także zabraknąć przedstawicieli instytucji i środowisk kulturalnych w tym zaprzyjaźnionych kół ze Złojca I oraz Wielączy, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, reprezentowanego przez dyrektora Pana Andrzeja Urbańskiego, Zamojskiego Domu Kultury w imieniu którego występowała Pani Marta Czerwieniec, Stowarzyszenia Sportowego Delta –Nielisz z  prezesem Janem Pańczykiem i oczywiście nas czyli Gminnego Ośrodka Kultury.

Od wszystkich przybyłych gości Jubilatki odebrały gratulacje, życzenia dyplomy oraz upominki.                                                                                             

Po zakończeniu części oficjalnej dla uczestników uroczystości Panie przygotowały poczęstunek i wspólną zabawę przy dźwiękach muzyki i śpiewów ludowych.

 

 

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZARUDZIU I ZEPOŁU ŚPIEWACZEGO ZARUDZIANKI

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarudziu powstało w 1962 roku. Jego założycielką i pierwszą przewodniczącą koła była Pni Maria Jwon. Po kilku latach kierownictwo przejęła Pani Krystyna Litkowska zaś w 1972 na kolejną przewodniczącą wybrano Panią Czesławę Plebańską.  

         Od początku Panie działające w kole odznaczały się dużą aktywnością. Organizowały różnego rodzaju kursy (cukierniczy, masarski, gotowania itp.) oraz okolicznościowe uroczystości (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci itp.) miło przy tym spędzając czas wolny od codziennych obowiązków związanych z życiem na wsi.

       Rok 1982 przyniósł kolejne ważne zmiany. Pierwszą był wybór nowej przewodniczącej, którą została Pani Eleonora Byk. Druga związana na jest z udziałem koła w gminnym przeglądzie KGW, który to zaowocował utworzeniem zespołu śpiewaczego Zarudzianki. Gościem przeglądu był Pan Marian Chyżyński – znawca muzyki ludowej; tradycyjnego stylu śpiewania i muzykowania, który po przesłuchaniu repertuaru muzycznego koła z Zarudzia zaproponował Paniom utworzenie zespołu - na co wszystkie członkinie chętnie przystały.

Od tego momentu historia koła nierozerwalnie łączy się z historią zespołu śpiewaczego Zarudzianki. Do dawnej działalności doszły więc jeszcze wyjazdy na przeglądy i konkursy śpiewacze. Najważniejszym z nich okazał się przegląd, który odbył się w Tomaszowie Lubelskim w roku 1983. Wówczas Panie zostały wytypowane do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu na Wisłą. Wyjazd do Kazimierza przyniósł Zarudziankom zaszczytne drugie miejsce oraz dodał motywacji na następne lata pracy.

W roku 1992 przewodniczącą koła oraz kierownikiem zespołu została pani Irena Budzyńska, która pełni te funkcje do chwili obecnej.

Kobiety z satysfakcją mówią o swojej dawnej i obecnej działalności. Wiedzą jak ważne jest zachowywanie i pielęgnowanie dawnych tradycji ludowych. Z dumą wspominają dawne lata i z niepokojem patrzą w przyszłość wskazując na brak zainteresowania ich działalnością wśród młodego pokolenia. Cieszą się, że jednak w swoich działaniach zawsze mogą liczyć na wsparcie władz gminy, powiatu i województwa.                                                                                                          

Friday the 14th. Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu 2015
Template © QualityJoomlaTemplates